Thủ khoa thái hoà tâm đắc câu: “Đừng so sánh mình với bất cứ người nào trong thế giới này, chẳng hạn bạn làm như vậy có tức thị bạn đang làm nhục chính bản thân mình”.

"Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này" thầy cô giáo lý: https://giasuviet.net.vn/gia-su-mon/gia-su-mon-ly/ Thủ khoa đầu ra xuất sắc năm 2016 của Học viện Thợ mật mã Hoàng yên bình sinh năm 1993, quê ở Nam Xem thêm

tôi và quý khách hàng không bi quan về thực trạng giáo dục nước nhà nhưng cần xác định cái gì nên làm trước, cái gì nên thực hiện sau vì “dục tốc bất đạt”.

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: Tôi viết thư này gửi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tôi và quý vị không bi quan về thực trạng giáo dục nước nhà nhưng cần xác định cái gì nên gia sư toánlàm trước, Xem thêm

Hội đồng trường chỉ phát huy sự thiết yếu của mình hồ hết và hoạt động có hiệu quả cao khi cơ chế “bộ chủ quản” và “trường trực thuộc” được hoàn toàn xóa bỏ.

bắt buộc lộ trình cho hội đồng trường Hội đồng trường chỉ phát huy gia sư vật lý  sự thiết yếu của mình đầy đủ và hoạt động có hiệu quả cao khi cơ chế “bộ chủ quản” và “trường trực Xem thêm